A) Bildirilerin Yayınlanması

Sempozyumda açıklaması bildiriler ulusal yayın kategorisinde ISBN numarası alınacak kitaplarda yayınlanacaktır. Sempozyumda sunulması bilim kurulunca kabul edilen sözlü ve poster bildirileri özetleri ISBN nolu “BUUMYOS2019 Sempozyum Bildiri Özet Kitabı” nda ve tam metinleri ise sempozyum sonrası ISBN nolu “BUUMYOS2019 Sempozyum Bildiri Tam Metinler Kitabı” nda bulundulanacaktır.
Ayrıca dergilerde ilgili dergiler yayınlandı.

B) Bildiri Sunum Ve Yazım Kuralları

BİLDİRİLER POSTER VE SÖZLÜ BİLDİRİ OLARAK SUNULACAKTIR.
Poster Bildirilerin sunumu ile ilgili olarak daha sonra yapacaktır.
Sözlü Bildirilerin her biri 15 yaşında sözlü sunum ve 5 açık tartışma biçiminde ayarlanacaktır.
Bildiri gönderirken dikkat edilmesi gereken
açıklıklar açıklandı :

⦁ Bildiriler, Sempozyum web sayfası çevrimiçi bildiri gönderim sisteminden kabul edilen yerler, posta ya da faks ile yollanan bildiriler alınabiliyor.
⦁ Sempozyuma gönderilecek bildiriler Türkçe olarak sunulacaktır.
⦁ Sözlü ve poster onu bildirecek ve özetlerini açarak yazım kurallarına uygun hazırlanacaktır.
Olarak Elektronik olarak bildiri sahiplerine bildirileriyle (sözlü-poster – özet / tam metin) ilgili geri dönüş yapacak.
İlen Gönderilen tam metinler, kongre bilim kurulunca ve en az iki bilimsel hakem tarafından değerlendirilecek; bildirilerin sempozyumda sunulması uygunluğu ile kabulüne ve sunum şekline Bilim Danışma Kurulunca karar verilecektir.
Diri Bildiri özetlerinin kabul edilebilir olması için sunumu yapacak yazarın kongreye kayıt yaptırması zorunludur.
⦁ Sözlü Bildiri Özellikleri:
⦁ Sözlü Bildiriler Örnek Şablona uygun hazırlanacaktır.
Afiş Bildiri Özellikleri:
Afiş
Boyutları Poster tasarımı en 50 cm x erkek 70 cm’dir.
⦁ Posterin üst bölümünde sunum başlığı, yazarlar ve adresinizi ayırınız.
Sunum Poster sunumu, posterleri asmak için gerekli malzemeyi hazırlayın.
NOT: Sempozyum sonrası Bilim Kurulunca seçilecek bildirilere kapanış ve değerlendirme toplantısında ödüller verilecektir.